[ Curriculum vitae ]

Sammanställning av mina kunskaper, erfarenheter och färdigheter.

Erfaranheter

2012-2015 Folkbildare

Hjälper att överbrygga "Digitala klyftan" bland äldre i samhället genom ledarskap i ABF:s Datakurser.

2000-2015 Webbdesigner

Registrering, design och redigering av WordPress och Intranetbaserade webbsidor.

2000-2006 Trädgårdsdesign

Planering, skiss och växtförslag för trädgård.

1990-1994 Offestmontör

Reprofotografi, originalmontage och exponering av tryckplåt.

Kunskaper

WordPress tillämpning

70%

Adobe Indesign

40%

Adobe Photoshop

60%

Adobe Illustrator

40%

iWork: Pages, Numbers & Keynote

90%

Live Interior 3D Pro

90%

Adobe Photoshop Lightroom

60%

Final Cut Pro

30%

SketchUp

50%

Windows 8

60%

Utbildningar

Måleri, skulptur & fotografi

Grafisk Utbildning

Desktop Publishing

Ekologisk Trädgårdsodling