[ Min profil ]

3D-visualist och Webbdesigner

Min profil

Full NameAnna Larsson

Lives inSweden

Om mig

Anvisua är inte latin eller grekiska, istället är det en sammansättning av mig - Anna och ordet visualisering som betyder: att skapa en mental bild av någonting, att föreställa sig, men också att synliggöra något för ögat. Anvisuas tre huvudsakliga inriktningar är utforming av websidor, grafisk design samt 3D-visualisering. Den gemensamma nämnaren för dessa är att förverkliga en idé till verklighet, eller åtminstone till ett digital verk som kan betraktas och inspirera. Jag är utbildad inom grafisk formgivning och har tidigare arbetat inom civiltryckeri med tryckmediaframställning, original och montage. Med detta i bagaget har jag sedan tagit steget till att utbilda mig inom webdesign samt 3D-visualisering. Den drivande kraften har varit att med de digitala verktyg som finns idag kunna översätta idé till ritning och slutligen verklighet. Tillsammans med ett stort intresse för inredning och modellbygge har dessa komponenter bidragit till vad som nu är Anvisua. Det är här du som kund kommer in i bilden. När du har en idé för en websida, behöver en logotype för att marknadsföra dig, en ny inredning eller rent utav ett helt hus som ritning eller 3D-modell, då har du kommit helt rätt! Välkommen!

Trädgård som hobby

Trädgård fungerar för mig som en motpol till digitala världen jag befinner mig till vardags. Närheten till naturen har fått bestämma över trädgårdens utformning.

Foto som hobby

När jag avbildar min trädgård, gör 3D Rum projekt eller designar hemsidor, blir bilden i alla dess former min historieberättare.