Broar över Jädraån i Järbo


Träbron i Norrbro, rasade 1916


Stenbron invigd 1922

Norrbro-bron omkring 1920


Järnbron invigd 1993


Hängbron, under Krångede linjen.

Bavers-bro.jpg
Bäverbro, byggd 2009


Eskilsbron revs 1962. Planer finns att bygga en ny. 14 meters stockar är redan iordninggjorda.

Kungsforsbron.jpg
Bro vid Kungsforsen


Ny bro över Kungsforsen


Bron över Lillån vid Gästgivarshagen. Här gick ”Bergets döttrar” och alla andra barn från Norrby till skolan i Kungsfors.

Ålands-Bron Lillån


Bro vid Kungsberget


Bro över Sörjabäcken


Bro vid Laxbäcken. En AK (Arbetskommissionen) bro.