Machebron

Machebron över Lillån i Botjärn byggdes I slutet av 20-talet av Nordkvists Stenhuggeri, Pappa Nils jobbade där lite då och då, men jag vet inte om han var med på det här jobbet. Han hade mycket att berätta från den tiden.
”Det syntes bra vem som var först uppe om morgnarna, för han hade bästa kläderna”. Stämningen var ofta hjärtlig men brutal. Den som missade ett slag på borren eller sätten och träffade fingrarna fick en riktig åthutning,”Hur faan slår du ungjävel”, men sedan fortsatte dom som ingenting hade hänt, eller ”kom nu din Jävla eremit, det är kafferast”.

Machebron

Broar över Jädraån i Järbo


Träbron i Norrbro, rasade 1916


Stenbron invigd 1922

Norrbro-bron omkring 1920


Järnbron invigd 1993


Hängbron, under Krångede linjen.

Bavers-bro.jpg
Bäverbro, byggd 2009


Eskilsbron revs 1962. Planer finns att bygga en ny. 14 meters stockar är redan iordninggjorda.

Kungsforsbron.jpg
Bro vid Kungsforsen


Ny bro över Kungsforsen


Bron över Lillån vid Gästgivarshagen. Här gick ”Bergets döttrar” och alla andra barn från Norrby till skolan i Kungsfors.

Ålands-Bron Lillån


Bro vid Kungsberget


Bro över Sörjabäcken


Bro vid Laxbäcken. En AK (Arbetskommissionen) bro.